Fiatal gazda pályázat 2014

A fiatal gazda pályázat célja

A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.

A fiatal gazda pályázat jellege, mértéke

A támogatás jellege visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, közismert néven vissza nem térítendő támogatás, melynek 90%-át az MVH előre kifizeti.

A támogatás mértéke az üzemeltetési időszak 4. évére vállalt üzemméret függvényében legfeljebb 40 000 euró, amely 2014-ben történő kifizetés esetén 297,04 forint/euró árfolyamon kerül átváltásra.

A fiatal gazda támogatás teljes összege tetszőleges célra fordítható.

A fiatal gazda pályázat igénybevételének feltételei

A támogatás abban az esetben igényelhető, ha a fiatal gazda...

A támogatás nem vehető igénybe, ha a fiatal gazda a támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár-, vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, vagy pályázatot az MVH-hoz, kivéve, ha...

A fiatal gazda pályázat benyújtása

A támogatás 2014. május 1 - 15. között igényelhető.

Pályázati kiírások