Fiatal gazda pályázat 2015

Előjegyzés 2015. évi fiatal gazda pályázathozTIPP

Várjuk olyan érdeklődők jelentkezését, akik a 2015. évre tervezett fiatal gazda pályázat keretében szeretnének vissza nem térítendő támogatásban részesülni és ehhez Irodánk szolgáltatását tervezik igénybe venni. Az előjegyzésbe vétel leendő ügyfeleink számára számtalan előnnyel jár, ugyanakkor semmilyen kötelezettséget sem jelent.

A fiatal gazda pályázat célja

A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.

A fiatal gazda pályázat jellege, a támogatás mértéke

A támogatás jellege visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás), melynek 90%-át az MVH előre kifizeti. A támogatási összeg fennmaradó 10%-ának lehívására külön kifizetési kérelem benyújtását követően-, a jogcímrendeletben meghatározott feltételek teljesítését követően kerülhet sor.

A támogatás mértéke a működtetési időszak 4. évére vállalt üzemméret függvényében legfeljebb 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás euróban meghatározott összege a kifizetés évének január 1-jén érvényes-, az Európai Központi Bank által meghatározott árfolyamon kerül átváltásra.

A fiatal gazda támogatás szabadon felhasználható egyszeri tőkejuttatás. A támogatás felhasználását az MVH nem ellenőrzi.

A fiatal gazda pályázat igénylésének feltételei

A támogatás abban az esetben igényelhető, ha a fiatal gazda...

A támogatás nem vehető igénybe, ha a fiatal gazda a támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár-, vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, vagy pályázatot az MVH-hoz, kivéve, ha...

A fiatal gazda pályázat benyújtása

A támogatás következő alkalommal a tervek szerint 2015-ben igényelhető.

Pályázati kiírások