SZILBERHORN PÁLYÁZATI IRODA

Fiatal gazda pályázat 2017

"A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás" című, VP2-6.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek által létrehozott új mezőgazdasági vállalkozás támogatására

A fiatal gazda pályázat célja

A pályázat célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása.

A támogatás forrása

A pályázati felhívás meghirdetésekor a fiatal gazda támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 37,75 milliárd forint.

A keretösszeg alapján 3.000 fiatal gazda pályázat jóváhagyása várható.

A fiatal gazda támogatás jellege, mértéke, formája

A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).

A fiatal gazda támogatás mértéke 40.000 eurónak megfelelő forintösszeg, amely a folyósítás évének január 1-jén érvényes EKB forint/euró árfolyamon kerül átváltásra.

A támogatás formája két részletben folyósított egyösszegű átalány támogatás:

A fiatal gazda pályázat igénylésének feltételei

Támogatási kérelmet nyújthat be a fiatal gazda, amennyiben...

Amennyiben a fiatal gazda pályázat igénylője jogi személy, abban az esetben a fenti feltételek a jogi személyre, illetőleg a jogi személy kizárólagos tulajdonosára és ügyvezetőjére vonatkoznak.

A fiatal gazda kötelezettségei

A pályázat kedvezményezettje köteles...

Támogatásból kizáró okok

A fiatal gazda támogatás az ÁÚF "Kizáró okok listája" című részben felsoroltakon túl nem vehető igénybe, amennyiben a fiatal gazda ezen felhívás szerinti pályázat benyújtása előtt az alábbi jogcímrendeletek valamelyike szerint támogatásban részesült:

A fiatal gazda pályázat benyújtása

Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

Támogatási kérelem benyújtására 2017. március 16. napjától van lehetőség az alábbi értékelési határnapok figyelembevételével:

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a pályázat benyújtásának lehetőségét felfüggesztheti, vagy a felhívást lezárhatja.